Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Průběžné dodávky zdravotnických obličejových masek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2021 23.11.2021 09:00
DODÁVKA JÍDELNÍHO A KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ 2022 – 2. VYHLÁŠENÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 24.11.2021 10:00
Následná opatření - Regulace - dodávka zařízení (Snížení energetické náročnosti vytápění DKS Žinkovy)
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2021 23.11.2021 10:00
Prodloužení podpory software AntiX na rok 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 19.11.2021 09:00
OOPP pro SÚSPK 2022
podlimitní Zadáno 10.11.2021 20.12.2021 10:00
Nákup pohonných hmot pro středisko 54 Kařez (provozovna Radnice) na rok 2022
podlimitní Zadáno 10.11.2021 03.12.2021 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022
podlimitní Zadáno 10.11.2021 10.11.2021 10:30
Svoz komunálního odpadu z KÚPK (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 22.11.2021 12:00
Medicinální plyny a pronájem tlakových lahví pro ZZSPK 2022
podlimitní Zadáno 09.11.2021 26.11.2021 10:00
Rozšíření kapacity MŠ pro zrakově postižené a vady řeči - kontejnerová přístavba
podlimitní Vyhodnoceno 09.11.2021 22.12.2021 10:00
Nákup pomůcek, materiálu a vybavení pro kroužky
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2021 26.11.2021 12:00
ČÁST 1: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 350 mg jodu/ml skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 10: Paramagnetická kontrastní látka – 604,72 mg/ml skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 11: Paramagnetická kontrastní látka – 279,3 mg/ml skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 12: Paramagnetická kontrastní látka – 279,3 mg/ml skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016