Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Asfaltové směsi pro SÚSPK (2022)
nadlimitní Příjem nabídek 22.12.2021 31.01.2022 09:00
II/230 Stříbro-dálnice D5, úsek 2
podlimitní Příjem nabídek 22.12.2021 14.02.2022 10:00
Asfaltové emulze pro SÚSPK (2022)
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2021 28.01.2022 10:00
Kamenivo pro SÚSPK (2022)
nadlimitní Příjem nabídek 21.12.2021 31.01.2022 10:00
Úklidové služby pro SPŠ dopravní Plzeň
podlimitní Hodnocení 17.12.2021 10.01.2022 09:00
SŠ Rokycany - Vzdělávání 4,0 v Plzeňském kraji – nábytek a vybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2021 04.01.2022 15:30
Oprava opěrné zdi v Nynicích
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2021 22.12.2021 10:00
Stodská nemocnice – Multifunkční pánev
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.12.2021 21.12.2021 09:00
Stodská nemocnice - Konvektomaty
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.12.2021 22.12.2021 11:00
Vybavení digitalizačního pracoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2021 17.12.2021 09:00
Nákup dřevěných pelet 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 16.12.2021 09:00
Následná opatření - energetické úspory, Osvětlení-dodávka zařízení - Budova A
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2021 20.12.2021 09:00
Vybudování sklářského muzea
podlimitní Hodnocení 06.12.2021 23.12.2021 09:00
Svoz a likvidace odpadů SÚSPK – nebezpečné odpady (2022)
podlimitní Hodnocení 02.12.2021 20.12.2021 09:00
Svoz a likvidace odpadů SÚSPK – ostatní odpady (2022)
podlimitní Hodnocení 02.12.2021 20.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016