Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
III/19326 Kšice-Stříbro (5,660 - 6,560)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27. 09. 2016 12. 10. 2016 10:00
"Oprava havarijního stavu čistící a desinfekční místnosti 3.a4.NP"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. 09. 2016 07. 10. 2016 10:00
Výzva 209 - CSS Domažlice
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 22. 09. 2016 10. 10. 2016 10:00
Výzva 208 - září 2016 OIT tablety a příslušenství
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 22. 09. 2016 10. 10. 2016 10:00
Výzva 210 - Obchodní akademie Plzeň
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 22. 09. 2016 10. 10. 2016 10:00
Nákup sedmimístného automobilu pro CSS Stod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22. 09. 2016 30. 09. 2016 10:00
III/18614 Nekvasovy-Mileč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. 09. 2016 10. 10. 2016 09:00
III/02011 Zhůř - Jarov
podlimitní Příjem nabídek 21. 09. 2016 11. 10. 2016 10:00
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2017 a 2018
nadlimitní Příjem nabídek 20. 09. 2016 09. 11. 2016 14:00
Zajištění lékařské pohotovostní služby pro dospělé pro město Plzeň a jeho spádové území v roce 2017
nadlimitní Příjem nabídek 20. 09. 2016 09. 11. 2016 15:00
Zajištění úklidových služeb pro Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, p.o.
nadlimitní Příjem nabídek 19. 09. 2016 10. 11. 2016 10:00
Výzva 207 - ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň
nadlimitní Příjem předběžných nabídek v DNS 17. 09. 2016 05. 10. 2016 10:00
Projektová dokumentace a související činnost – pro objekt čp. 18 v Kašperských Horách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16. 09. 2016 04. 10. 2016 10:00
Kamery pro sanitní vozidla ZZSPK
VZ malého rozsahu Hodnocení 15. 09. 2016 26. 09. 2016 10:00
Vybavení Digitalizačního centra Plzeňského kraje
nadlimitní Příjem nabídek 13. 09. 2016 01. 11. 2016 10:00
všechny zakázky