Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
SVČ RADOVÁNEK, Pallova 19 - Rekonstrukce vnitřních prostor 1. NP a 2. NP – objekt A
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2018 24.07.2018 10:00
Zajištění úklidových služeb
podlimitní Příjem nabídek 12.07.2018 31.07.2018 09:00
SOUE Plzeň - oprava komunikací v areálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2018 20.07.2018 12:00
SOUE Plzeň - rekonstrukce pavilonu 7
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2018 20.07.2018 11:00
Dodávka SSD disků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2018 16.07.2018 10:00
Dodávka výpočetní techniky pro SOUE Plzeň (2. vyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2018 24.07.2018 11:00
Dodávka stavebnic a dalšího materiálu pro SOUE Plzeň (2.vyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2018 24.07.2018 10:00
Dodání technologie dojení, chlazení mléka a krmení
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2018 24.07.2018 09:00
Boudy pro telata a ostatní zařízení pro zvířata
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2018 24.07.2018 09:30
Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany - 3.vyhlášení
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2018 20.07.2018 10:00
Inkontinenční pomůcky a dětské pleny
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2018 02.08.2018 10:00
Pořízení výukových pomůcek pro studijní obor agropodnikání v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2018 19.07.2018 10:00
Rekonstrukce podpůrné technologické infrastruktury odborných učeben
nadlimitní Příjem nabídek 29.06.2018 02.08.2018 10:00
Vybavení učebny programování a technického kreslení a zajištění konektivity ICT sítě pro SOŠ a SOU Sušice - 2. vyhlášení
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2018 20.07.2018 09:00
II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa - druhé vypsání
podlimitní Příjem nabídek 27.06.2018 19.07.2018 13:00
všechny zakázky