Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka PC, notebooků a LCD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2018 09.05.2018 10:00
II/183 Nebílovy - oprava odvodnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2018 09.05.2018 09:00
Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň - dodávka nábytku a přístrojů
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2018 22.05.2018 10:00
Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28. října, III - Okružní křižovatka (1. etapa)
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2018 16.05.2018 09:00
SŠ Kralovice - Rekonstrukce odborné učebny informatiky a připojení k internetu - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2018 10.05.2018 10:00
Rozšíření krajské datové sítě CamelNET – úsek Kralovice
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2018 14.05.2018 10:00
Realizace expozice veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2018 07.05.2018 14:00
Zlatá stezka - Mediální a propagační kampaň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2018 07.05.2018 10:00
Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2018 16.05.2018 10:00
Rekonstrukce prostorů pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizích jazyků včetně zajištění bezbariérového přístupu
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2018 22.05.2018 10:00
Rekonstrukce topení - školní pavilon B
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 09.05.2019 09:00
IT Pro aktivity projektu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 11.05.2018 14:30
Modernizace vybavení odborných učeben Gymnázia a SOŠ, Rokycany – funkční modely – 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 11.05.2018 10:00
Strojní, nástrojové a materiálové vybavení školních dílen
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2018 11.05.2018 13:30
Nábytek a vybavení jazykových učeben v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plasy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 03.05.2018 09:00
všechny zakázky