Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
II/19122 Klatovy - ulice Maxima Gorkého, oprava (2.vypsání)
podlimitní Příjem nabídek 24.07.2019 12.08.2019 10:00
Most ev.č. 19842-1 Neblažov - rekonstrukce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2019 31.07.2019 10:00
Síťové prvky a upgrade PC a serveru - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2019 29.07.2019 10:00
Transformace CSS Stod III. etapa – kuchyňské linky a vestavné spotřebiče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2019 02.08.2019 10:00
Zimní pneumatiky pro ZZSPK 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2019 30.07.2019 10:00
Nákup 5 konvenčních strojů včetně příslušenství (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2019 18.07.2019 10:00
III/19853 Žebráky - křižovatka s III/19848
podlimitní Hodnocení 04.07.2019 24.07.2019 10:00
Oprava obvodové zdi
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2019 23.07.2019 11:00
Stavební oprava střech a nadezdívek
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2019 22.07.2019 10:00
Služby spojené s praním prádla pro Domažlickou nemocnici, a.s. - 2. vyhlášení
podlimitní Hodnocení 03.07.2019 22.07.2019 10:00
Rekonstrukce Klatovská 110 - fáze C volné prvky (2. vyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2019 25.07.2019 10:00
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Plzeňsko
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2019 04.09.2019 10:00
Most ev.č. 206-004 Rabštejn n. Střelou (SO 201.1 Podchycení základů mostu)
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2019 11.07.2019 10:00
Rekonstrukce kotelny Dětského domova Kašperské Hory
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2019 16.07.2019 10:00
Dodávka diagnostických reagencií vč. výpůjčky analyzátorů pro zdravotnická zařízení PK
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2019 02.08.2019 10:00
všechny zakázky