Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup IT vybavení pro SOŠ Nerudova Plzeň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2018 29.05.2018 10:00
SOŠ Nerudova - Výstavba výtahu – 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2018 30.05.2018 10:00
Nákup vybavení diagnostické učebny pro elektroautomobily včetně nákupu elektroautomobilu - Nákup elektroautomobilu (2. vyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2018 06.06.2018 10:00
Pořízení vybavení pro strojní dílnu - stavební práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2018 30.05.2018 10:00
Dodávka nábytku pro SOUE Plzeň
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2018 01.06.2018 10:00
II/199 Kadrnožka - Nová Hospoda (SO 101, 102 a 103)
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2018 05.06.2018 09:00
Kancelářský nábytek pro Plzeňský kraj 2018 - 2019
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2018 31.05.2018 09:00
Léčivé přípravky pro ZZSPK 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2018 29.05.2018 10:00
ISŠŽ Plzeň - Výstavba výtahu a stavební úpravy WC - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2018 28.05.2018 10:00
Pořízení CNC obráběcího centra s příslušenstvím pro zájmové a celoživotní vzdělávání – sblížení teorie a praxe truhlářské výroby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2018 28.05.2018 10:00
Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - intenzivní péče
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2018 20.06.2018 10:00
Mobilní tiskárny pro výjezdové skupiny ZZSPK 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2018 24.05.2018 10:00
Stavební práce v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plasy (3. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2018 29.05.2018 10:00
Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - endoskopická technika
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 20.06.2018 09:00
SŠ Kralovice – nákup pomůcek, vybavení a materiálu pro Kovářský kroužek a kroužek Zpracování kovů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2018 23.05.2018 16:30
všechny zakázky