Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření komplexní služby na nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů na území Plzeňského kraje
podlimitní V jednání 22.05.2019 31.05.2019 09:00
Rekonstrukce školní kuchyně, SOŠ a SOU Sušice, Volšovská ul. objekt č.p. 1139/II (2. vyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2019 10.06.2019 10:00
II/233 Břasy - Stupno
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2019 05.06.2019 10:00
Výměnné nástavby pro SÚSPK (2019)
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2019 24.06.2019 10:00
Prodloužení podpory současných licencí software Veeam Availability Suite for VMware, upgrade Veeam Backup&Replication a nákup licencí Veeam Availability Suite Enterprise včetně podpory
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 28.05.2019 09:00
SPŠD - nákup kuchyňské technologie pro školní jídelnu Křimice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 28.05.2019 10:00
Mobilní tiskárny pro sanitní vozy ZZSPK 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2019 29.05.2019 10:00
Léčivé přípravky pro ZZSPK 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2019 28.05.2019 10:00
Dodávka zemědělské techniky pro Centrum odborné přípravy
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2019 03.06.2019 10:00
Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky, 2. vyhlášení
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2019 31.05.2019 10:00
Laryngeální masky pro ZZSPK 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2019 22.05.2019 10:00
Traktorový nosič nářadí pro SÚSPK 2019
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 31.05.2019 10:00
II/183 Netunice - Háje, oprava
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 30.05.2019 10:00
Dodávka zkapalněného plynu Propan - Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace (2. vyhlášení)
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 29.05.2019 10:00
Přístavba multifunkční učebny
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2019 30.05.2019 10:00
všechny zakázky