Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářského nábytku pro Plzeňský kraj 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2019 18.12.2019 10:00
Školní nábytek pro Plzeňský kraj 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2019 18.12.2019 10:00
Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti způsobené provozem nestátního zdravotnického zařízení - Klatovská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.12.2019 18.12.2019 09:00
Odstranění stavby stávajícího mostu a stavba nového mostu č. 11753-1 v obci Chocenický Újezd
podlimitní Příjem nabídek 09.12.2019 05.06.2020 10:00
Kancelářské potřeby pro Plzeňský kraj 2020 - včetně náhradního plnění - II. vyhlášení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2019 16.12.2019 10:00
Vybavení multifunkční učebny a dovybavení školy IT technikou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 16.12.2019 08:30
OOPP pro SÚSPK 2020
podlimitní Příjem nabídek 04.12.2019 07.01.2020 10:00
Nákup serverového řešení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 13.12.2019 09:00
Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti způsobené provozem nestátního zdravotnického zařízení - Stodská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.12.2019 12.12.2019 09:00
Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 - Návrh energetických úspor - realizace
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2019 19.12.2019 10:00
Projektová dokumentace – Výstavba výukových prostor pro učební obory na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2019 16.12.2019 09:00
Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2019 06.01.2020 11:00
Část 01 - Příslušenství k operačnímu stolu
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2019 06.01.2020 11:00
Část 14 - Sonograf pro operační sály
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2019 06.01.2020 11:00
Část 12 - Čtecí zařízení pro mikrobiologii
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2019 06.01.2020 11:00
všechny zakázky