Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Microsoft Premier Support
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2018 26.03.2018 10:00
II/605 Průtah Holoubkov, 1. etapa
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 05.04.2018 08:30
Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, 2. úsek
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 20.04.2018 10:00
Multimediální učebna pro výuku cizích jazyků a robotiky
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2018 10.04.2018 10:00
ISŠŽ Plzeň - Výstavba výtahu a stavební úpravy WC a stavební úpravy přírodovědné učebny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2018 04.04.2018 10:00
Rekonstrukce mostu ev.č. 180-010 pod obcí Dolany
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2018 06.04.2018 09:00
III/0267 Červený Újezd (pokračování)
podlimitní Příjem nabídek 14.03.2018 04.04.2018 09:00
Stavební práce v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plasy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2018 27.03.2018 08:00
Dodávka výukových pomůcek pro žáky a učitele - přírodovědné a technické předměty
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.03.2018 21.03.2018 10:00
Dokončení výměny oken na DM1, Karlovarská 99, Plzeň
podlimitní Příjem nabídek 07.03.2018 26.03.2018 09:00
TOEL pro SÚSPK (2018)
podlimitní Příjem nabídek 06.03.2018 27.03.2018 10:00
III/18035 Dnešice - oprava - 1. část
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2018 21.03.2018 09:00
Letní a celoroční pneumatiky pro ZZSPK 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2018 12.03.2018 10:00
Výstavba nové víceúčelové haly pro výuku strojírenských oborů
podlimitní Příjem nabídek 28.02.2018 23.03.2018 10:00
Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - vyhřívaná lůžka pro novorozence - 3. vyhlášení
nadlimitní Příjem nabídek 27.02.2018 04.04.2018 09:00
všechny zakázky