Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PD - III/18018 Tymákov - průtah
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2017 25.08.2017 08:30
Oprava budovy Masné krámy - I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.08.2017 31.08.2017 10:00
Havarijní stav malé tělocvičny č.2 SOUE Plzeň, Vejprnická 56
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2017 28.08.2017 10:00
Pořízení výukové pomůcky pro studijní obor agropodnikání v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2017 01.09.2017 10:00
III/11724 Obchvat Rokycany – Hrádek, úsek 2
nadlimitní Příjem nabídek 14.08.2017 15.09.2017 10:00
Modernizace plynové kotelny Gymnázia Stříbro
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2017 28.08.2017 09:00
Zimní pneumatiky pro ZZSPK 2017
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2017 24.08.2017 10:00
Školení řidičů ZZSPK 2017 se zaměřením na řešení mimořádných událostí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2017 24.08.2017 09:00
Periodické bezpečnostně technické kontroly a další potřebný servis k defibrilátorům Corpuls3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2017 23.08.2017 10:00
Traktorové nosiče nářadí pro SÚSPK (2017)
podlimitní Příjem nabídek 11.08.2017 01.09.2017 08:00
II/201 Planá - oprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2017 21.08.2017 08:30
Oprava střechy objektu dílny SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2017 22.08.2017 10:00
III/18054 Březí - Chrančovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 16.08.2017 08:30
III/17719 Dožice - Mladý Smolivec
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2017 23.08.2018 08:30
II/117 a II/182 Měčín - oprava
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.08.2017 14.08.2017 08:30
všechny zakázky