Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba a instalace výtahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2018 03.12.2018 10:00
Prodloužení HW a SW podpory ke stávajícímu IPS systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2018 23.11.2018 11:00
Modernizace a rozvoj elektronizace Rokycanské nemocnice a.s. - Část 3: Rozšíření technologické funkčnosti IS
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2018 17.12.2018 10:00
Modernizace a rozvoj elektronizace Rokycanské nemocnice a.s. - Část 2: Rozšíření funkcionalit systému PACS
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2018 17.12.2018 09:30
Modernizace a rozvoj elektronizace Rokycanské nemocnice a.s. - Část 1: Nové moduly nemocničního informačního systému, Stravovací systém
nadlimitní Příjem nabídek 14.11.2018 17.12.2018 09:00
ZZS Plzeňského kraje – sanitní vozidlo - 2018 a ZZS Plzeňského kraje – vozidlo pro zajištění mobility KŠ - 2017
podlimitní Příjem nabídek 12.11.2018 28.11.2018 09:00
Oprava havarijního stavu propustku III/19340 Hradišťany - Jivjany
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 07.11.2018
Lékařský šicí materiál
nadlimitní Příjem nabídek 05.11.2018 10.12.2018 10:00
E-AUKCE k VZMR Podpora zálohovacího software
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2018 14.11.2018 09:30
Podpora zálohovacího software
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2018 09.11.2018 09:00
Rokycanská nemocnice, a.s. - Úpravy (opravy) 4 buněk na ubytovně + Úprava (oprava) ubytovny
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2018 12.11.2018 10:00
Městský okruh, úsek Křimická (Chebská)-Karlovarská v Plzni-právní služby
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 01.11.2018
Úprava bazénu a zázemí pro rehabilitaci
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2018 09.11.2018 09:00
Podpora CISCO zařízení na rok 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2018 07.11.2018 09:00
Služby spojené s praním prádla pro Rokycanskou nemocnici, a.s.
podlimitní Hodnocení 29.10.2018 15.11.2018 10:00
všechny zakázky