Profil zadavatele: Plzeňský kraj

  • Název: Plzeňský kraj
  • IČO: 70890366
  • Adresa:
    Škroupova 1760/18
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
REKOSNTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY ROKYCANSKÉ NEMOCNICE
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 23.10.2023 10:00
Část 1 – Dodávka zdravotnických prostředků - lůžka, matrace a stolky
nadlimitní Příjem nabídek 04.09.2023 09.10.2023 10:00
Část 2 - Dodávka nábytku a ostatního vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 04.09.2023 09.10.2023 10:00
DPS Kralovice – vybavení interiérů
nadlimitní Zadávání 04.09.2023
Územní studie povodí Chuchla od pramene po ústí do Radbuzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.08.2023 02.10.2023 10:00
Územní studie povodí Zlatého potoka od pramene po ústí do Příchovického potoka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.08.2023 02.10.2023 11:00
Městské lázně - bourací práce ve dvoře
nadlimitní Příjem nabídek 30.08.2023 02.10.2023 10:00
Aktivní prvky pro Krajský úřad Plzeňského kraje a regionální komunikační infrastrukturu Plzeňského kraje CamelNET
podlimitní Hodnocení 28.08.2023 21.09.2023 09:00
Dodávka serverů pro Plzeňský kraj
podlimitní Hodnocení 25.08.2023 22.09.2023 09:00
Nákup vzduchových dýchacích přístrojů
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2023 21.08.2023 12:00
Rozšíření kapacity stávajících diskových polí
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2023 21.07.2023 09:00
Pořízení dat technické infrastruktury zřizovaných organizací Plzeňského kraje
podlimitní Vyhodnoceno 04.07.2023 03.08.2023 10:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Plzeňského kraje pro rok 2024 až 2026
nadlimitní Hodnocení 27.06.2023 28.07.2023 12:00
Technická podpora a rozvoj IS Webový portál pro Krizové řízení PK a IS Webový portál pro zřizované organizace PK
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 21.06.2023 09:00
Dodávka pásek LTO-9 a LTO čistících pásek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 15.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››