Profil zadavatele: Plzeňský kraj

  • Název: Plzeňský kraj
  • IČO: 70890366
  • Adresa:
    Škroupova 1760/18
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_140.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Podpora CISCO zařízení na rok 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2022 06.10.2022 09:00
Upgrade UPS CamelNET
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2022 27.09.2022 09:00
Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.08.2022 06.09.2022 10:00
Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje
podlimitní Vyhodnoceno 23.08.2022 09.09.2022 09:00
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v letech 2023 - 2024
nadlimitní Hodnocení 23.08.2022 23.09.2022 10:00
Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - výkon BOZP
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.08.2022 26.08.2022 10:00
Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - výkon TDS
podlimitní Vyhodnoceno 12.08.2022 01.09.2022 10:00
Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů na období 2023 - 2026
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 10.08.2022 12.09.2022 10:00
Koupě podílů společnosti TWB Praha, s.r.o., formou JŘBU
nadlimitní Zadávání 28.07.2022 22.08.2022 09:00
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2022 - 2025
nadlimitní Vyhodnoceno 13.07.2022 15.08.2022 10:00
Dodávka serverů pro Plzeňský kraj - nové vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2022 24.06.2022 09:00
Klatovská nemocnice, a.s. - nové dialyzační středisko
podlimitní Vyhodnoceno 15.06.2022 09.08.2022 10:00
Dodávka pracovních stanic
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2022 10.06.2022 09:00
Prodloužení podpory současných licencí software Veeam Availability Suite for VMware a Veeam Backup&Replication
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 18.05.2022 09:00
Nákup osobních vozidel pro KÚPK 2022 (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2022 16.05.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››