Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrální systém pro archivaci a distribuci obrazové zdravotnické dokumentace (PACS)
Klatovská nemocnice, a.s.
nadlimitní Prokazování kvalifikace 21.11.2022 23.12.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016