Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice - výkon TDS
Plzeňský kraj
podlimitní Vyhodnoceno 12.08.2022 01.09.2022 10:00
Pojištění majetku, přepravy, přerušení provozu a odpovědnosti Plzeňského kraje, jeho příspěvkových organizací a dalších subjektů na období 2023 - 2026
Plzeňský kraj
nadlimitní Vyhodnoceno 10.08.2022 30.11.2022 10:00
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - HOLTERY (3. vyhlášení)
Rokycanská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022
Koupě podílů společnosti TWB Praha, s.r.o., formou JŘBU
Plzeňský kraj
nadlimitní Zadáno 28.07.2022 22.08.2022 09:00
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – INTENZIVNÍ PÉČE (VZMR)
Domažlická nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2022
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 21.07.2022
OBNOVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ KOSTELA ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE V MARIÁNSKÉ TÝNICI – OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU HROTNICE, OBNOVA LUCERNY, BALUSTRÁDY A FASÁDY ZÁPADNÍ APSIDY
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 29.07.2022 10:00
Depozitář Bory – výměna kolejnic
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 06.08.2021 11:00
Grafické práce, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj 2022 - 2025
Plzeňský kraj
nadlimitní Zadáno 13.07.2022 15.08.2022 10:00
Projektová dokumentace a inženýrská činnost k akci Stavební úpravy, přístavba, zpevněné plochy – Domov pro seniory Vlčice
Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace
podlimitní Vyhodnoceno 08.07.2022 26.07.2022 10:00
Projektová dokumentace - ZUŠ, U Jam 14, Plzeň
Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54
podlimitní Zadáno 07.07.2022 26.07.2022 10:00
Dodávka IT vybavení pro Gymnázium Luďka Pika, Plzeň 2022 v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
podlimitní Zadáno 01.07.2022 08.08.2022 16:00
Kotelna v areálu školy Lazaretní 25, Plzeň
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2022 04.07.2022 10:00
Pronájem učeben a kanceláří 2022
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
mimo režim ZZVZ Zadávání 24.06.2022
Rekonstrukce objektu Bezdružická 283 - SŠŽ a ZŠ Planá
Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2022 04.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016