Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření kapacity MŠ pro zrakově postižené a vady řeči - kontejnerová přístavba
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
podlimitní Zadáno 09.11.2021 22.12.2021 10:00
Nákup pomůcek, materiálu a vybavení pro kroužky
Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2021 26.11.2021 12:00
ČÁST 1: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 350 mg jodu/ml skleněná lahvička
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 10: Paramagnetická kontrastní látka – 604,72 mg/ml skleněná lahvička
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 11: Paramagnetická kontrastní látka – 279,3 mg/ml skleněná lahvička
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 12: Paramagnetická kontrastní látka – 279,3 mg/ml skleněná lahvička
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 14: Paramagnetická kontrastní látka – 279,3 mg/ml předplněná injekční stříkačka
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 15: Paramagnetická kontrastní látka – 279,3 mg/ml předplněná injekční stříkačka
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 16: Baryová kontrastní látka
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 2: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 400 mg jodu/ml skleněná lahvička
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 3: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 350 mg jodu/ml skleněná lahvička
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 4: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 320 mg jodu/ml skleněná lahvička
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 5: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 350 mg jodu/ml skleněná lahvička
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 6: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 300 mg jodu/ml-skleněná lahvička
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 7: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 350 mg jodu/ml skleněná lahvička
Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Zadáno 08.11.2021 12.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016