Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka pásek LTO-8
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2019 31.10.2019 09:00
Obnovení podpory aktivních prvků HP II
VZ malého rozsahu Zadáno 21.10.2019 30.10.2019 08:30
Městský okruh úsek Křimická-Karlovarská-Pyrotechnický průzkum
nadlimitní Vyhodnoceno 18.10.2019 25.11.2019 10:00
Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů - dostavba
podlimitní Zadáno 17.10.2019 11.11.2019 10:00
Oprava silnice III/19340 průtah Velký Malahov
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2019 25.10.2019 10:00
Rekonstrukce části ubytovny Rokycanské nemocnice
podlimitní Zadáno 16.10.2019 11.11.2019 10:00
Služby spojené s praním prádla pro Domažlickou nemocnici, a.s. - 4. vyhlášení
podlimitní Vyhodnoceno 16.10.2019 04.11.2019 10:00
Oprava havarijního stavu propustku na silnici III/18318 Těšovice
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.10.2019 24.10.2019 09:00
Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech
podlimitní Hodnocení 16.10.2019 08.11.2019 10:00
Oprava havarijního stavu propustku na silnici II/183 Srbice
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.10.2019 24.10.2019 10:00
II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, II. část - PDPS
podlimitní Hodnocení 15.10.2019 01.11.2019 10:00
Servis vozidel ZZSPK Mercedes-Benz v prodloužené záruce 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2019 23.10.2019 10:00
Zajištění konference Plzeňské dny urgentní medicíny 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 15.10.2019 22.10.2019 10:00
Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení dokumentace (DSP) a pro provedení stavby (DPS) na akce Energetické úspory Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 a Energetické úspory Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 - vzduchotechnika.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 22.10.2019 23:59
Malířské práce v DPS Domažlice, Baldovská 583, 2019 - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2019 31.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016