Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní rentgen pro Stodskou nemocnici, a.s.
podlimitní Zadáno 22.06.2020 24.07.2020 09:00
Část 1: Obinadla hydrofilní
nadlimitní Zadáno 22.06.2020 06.08.2020 10:00
Část 3: Kompresivní obinadla
nadlimitní Zadáno 22.06.2020 24.07.2020 10:00
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje – 2. vyhlášení
nadlimitní Zadávání 22.06.2020
Svoz a likvidace odpadů SÚSPK (2021)
podlimitní Hodnocení 18.06.2020 10.08.2020 10:00
II/193 Pernarec - průtah
podlimitní Zadáno 11.06.2020 13.07.2020 10:00
Přeložka silnice II/187 Číhaň - Kolinec
nadlimitní Zadáno 11.06.2020 07.09.2020 10:00
III/1851 Staňkov - Výtuňská
podlimitní Zadáno 11.06.2020 29.06.2020 10:00
Poskytování právních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2020 23.06.2020 10:00
II/198 Tachov-oprava
podlimitní Zadáno 09.06.2020 26.06.2020 10:00
Pořízení výukových pomůcek pro SO agropodnikání a UO zemědělec-farmář v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2020 23.06.2020 10:00
„Vybavení učeben a knihovny PC technikou“
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.06.2020
Rekonstrukce depozitáře v Rokycanech
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.06.2020 24.06.2020 10:00
Stavební úpravy komunikace Bořice - III/1839
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2020 12.06.2020 10:00
Rekonstrukce domova mládeže
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2020 15.06.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016