Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelny
podlimitní Hodnocení 10.10.2019 27.11.2019 10:00
II/231 Rekonstrukce ul. 28. října, III. část - PDPS
podlimitní Zadáno 08.10.2019 24.10.2019 10:00
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji - materiál, pomůcky a nářadí pro SŠ a ZŠ Oselce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2019 21.10.2019 16:00
Poskytování odborné zdravotní neodkladné péče v oblasti města Plzně 2019-23
podlimitní Zadáno 04.10.2019 16.10.2019 10:00
Výměna střešní krytina - stravovací část, 1. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2019 15.10.2019 10:00
Dodávka sportovního oblečení pro účastníky ZODM 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2019 14.10.2019 12:00
Pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 - 2022
nadlimitní Zadáno 03.10.2019 02.12.2019 10:00
Poskytování auditorských služeb pro skupinu Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
podlimitní Zadáno 01.10.2019 25.10.2019 10:00
Dodávky medicinálních a ostatních plynů, pronájem zásobníků a tlakových lahví včetně poplatků a všech souvisejících nákladů pro vybrané společnosti z koncernu Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 25.09.2019 14.11.2019 10:00
E-AUKCE k VZMR Pronájem 1 ks multifunkčního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 04.10.2019 10:00
Pronájem 1 ks multifunkčního zařízení včetně servisu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2019 04.10.2019 10:00
Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace
podlimitní Zadáno 23.09.2019 14.11.2019 10:00
Částečná rekonstrukce objektu v Harantové ulici v Plzni
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.09.2019 04.10.2019 14:00
Energetické úspory objektu Střední školy a základní školy Oselce v Blovicích, projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2019 03.10.2019 10:00
Zpracování Studií proveditelnosti a Žádosti o finanční podporu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 01.10.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016