Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení kvality pitné vody dle Vyhl. č. 252/2004 Sb. v DSS Liblín
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 25.09.2018 10:00
Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast II (PLZEŇSKÝ KRAJ – SEVER)
nadlimitní Zadáno 10.09.2018 28.11.2018 10:00
Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 – 2030 - oblast I (PLZEŇSKÝ KRAJ – JIH)
nadlimitní Zadáno 10.09.2018 28.11.2018 10:00
Vybavení šaten odborného výcviku SOU stavebního Plzeň
podlimitní Zadáno 10.09.2018 27.09.2018 09:30
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň – dodávka vnitřního vybavení – elektronika a SW
podlimitní Zadáno 10.09.2018 27.09.2018 11:00
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nábytek a manipulační prostředky
podlimitní Zadáno 10.09.2018 27.09.2018 10:30
Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň – dodávka vnitřního vybavení – nářadí a nástroje
podlimitní Zadáno 10.09.2018 27.09.2018 10:00
Rekonstrukce domu Zahradní 502, Tachov-depozitář, 1.etapa - 3.vyhlášení
podlimitní Zadáno 05.09.2018 24.09.2018 10:00
Modernizace a rozšíření systému ZOS
nadlimitní Vyhodnoceno 30.08.2018 01.10.2018 10:00
Zateplení - 3.etapa, DOZP Horní Bříza
podlimitní Zadáno 30.08.2018 17.09.2018 10:00
Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - centrifuga
nadlimitní Zadáno 24.08.2018 01.10.2018 10:00
Nákup RTG přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s.
podlimitní Zadáno 24.08.2018 21.09.2018 10:00
Stavební úpravy bytů na lůžkové pokoje v pavilonu L1
podlimitní Zadáno 21.08.2018 07.09.2018 10:00
ICT pro VOŠ a SPŠE Plzeň
nadlimitní Zadáno 20.08.2018 20.09.2018 09:00
HW a osobní vybavení pro SŠ a ZŠ Oselce – 2. vyhlášení části B – nábytek a tabule
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 30.08.2018 10:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016