Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ICT pro VOŠ a SPŠE Plzeň
nadlimitní Zadáno 20.08.2018 20.09.2018 09:00
HW a osobní vybavení pro SŠ a ZŠ Oselce – 2. vyhlášení části B – nábytek a tabule
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 30.08.2018 10:30
Dodávka a montáž elektronické protipožární signalizace
podlimitní Zadáno 16.08.2018 10.09.2018 10:00
Rekonstrukce kotelny areálu Stříbro- výměna zdrojů a rozvodů tepla
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2018 27.08.2018 09:00
Rekonstrukce uhelné kotelny DSS Liblín
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 23.08.2018 10:00
"Most ev.č. 206-004 Rabštejn n. Střelou" (ledolam)
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 23.08.2018 10:00
Náplasti, obvazy a další SZM pro ZZSPK 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2018 20.08.2018 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2019 a 2020
nadlimitní Zadáno 08.08.2018 08.08.2018 09:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 a 2020
nadlimitní Zadáno 08.08.2018 08.08.2018 10:00
Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny
podlimitní Zadáno 07.08.2018 23.08.2018 10:00
Stavební úpravy objektu – šatny, SOU stavební, Borská 55, Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2018 28.08.2018 10:00
Vybavení učebny automatizace
podlimitní Zadáno 03.08.2018 20.08.2018 09:30
Boudy pro telata a ostatní zařízení pro zvířata - 2. vyhlášení
podlimitní Zadáno 03.08.2018 21.08.2018 09:00
„Obnovení podpory aktivních prvků HP“
podlimitní Zadáno 02.08.2018 20.08.2018 09:00
Pomůcky pro zajištění dýchacích cest 2018-22
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2018 03.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016