Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební práce v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plasy
Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 27.03.2018 08:00
Dokončení výměny oken na DM1, Karlovarská 99, Plzeň
Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99
podlimitní Zadáno 07.03.2018 26.03.2018 09:00
Vybavení laboratoře v rámci projektu Optimalizace jazykové a experimentální výuky na Gymnáziu Blovice
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.03.2018
Nákup konvektomatu do ŠJ
Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018
Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - infuzní technika
Domažlická nemocnice, a.s.
nadlimitní Zadáno 23.02.2018 23.04.2018 09:00
Výstavba výtahu vč. rekonstrukce kabinetů a bezbariérového WC - OA Plzeň
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 07.03.2018 10:00
Dodávka schodolezu do budovy Gymnázia a SOŠ, Rokycany
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 16.03.2018 10:30
Vybavení jazykové učebny v rámci projektu Optimalizace jazykové a experimentální výuky na Gymnáziu Blovice
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.02.2018 05.03.2018 12:00
Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie - vybavení učeben
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
podlimitní Zadáno 19.02.2018 09.03.2018 09:00
Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie - stavební úpravy
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 19.03.2018 09:00
Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – stavební práce
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 01.03.2018 10:00
Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – dodávka gastrozařízení
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 09.03.2018 09:00
Rekonstrukce části budovy č. 6 na dílny, učebny, laboratoře odborného výcviku, nové jazykové a ICT učebny
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
podlimitní Zadáno 15.02.2018 06.03.2018 10:00
Stavební práce pro projekt Optimalizace jazykové a experimentální výuky na Gymnáziu Blovice II.
Gymnázium, Blovice, Družstevní 650
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 13.02.2018 12:00
Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče - rehabilitace
Stodská nemocnice, a. s.
nadlimitní Zadáno 25.01.2018 27.02.2018 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016