Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Záruční servis vozidel ZZSPK (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2013 06.09.2013 14:00
Redakční činnost, výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj
nadlimitní Zadáno 23.08.2013 10.10.2013 09:00
Infuzní roztoky 2013-15
podlimitní Zadáno 20.08.2013 04.09.2013 09:00
Penzion Březí - přístavba terasy a rampy
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2013 26.08.2013 10:00
Dodávka 2 ks přenosných krevních analyzátorů pro zabezpečení laboratorní kontroly
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2013 21.08.2013 14:00
Dodávka 2 ks ultrazvukových přístrojů pro vyšetřování urgentních stavů
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2013 13.08.2013 14:00
Dodávky injekčních jehel a stříkaček 2013-15 (zrušené části)
podlimitní Zadáno 27.07.2013 12.08.2013 09:00
Dodávky medicinálních a ostatních plynů, pronájem zásobníků a tlakových lahví včetně poplatků a všech souvisejících nákladů pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje, p.o.
nadlimitní Zadáno 18.07.2013 26.09.2013 10:00
Zajištění mediální komunikace pro Plzeňský kraj
podlimitní Zadáno 17.07.2013 15.08.2013 09:00
stavební úpravy části objektu domova mládeže,Puškinova ul.,Klatovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2013 25.07.2013 10:00
Nábytkové vybavení do jednací místnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2013 16.07.2013 08:00
Gymnázium Sušice - bezbariérové řešení
VZ malého rozsahu Zadáno 05.07.2013 16.07.2013 15:00
Nákup tuhého paliva - koksu (2. vyhlášení)
podlimitní Zadáno 03.07.2013 18.07.2013 09:00
Výměna oken -2.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2013 25.07.2013 08:00
Dodávky gázoviny 2013-15 (zrušené části)
podlimitní Zadáno 25.06.2013 10.07.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016