Profil zadavatele: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

  • Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2
  • IČO: 49778064
  • Adresa:
    Chodské náměstí 1585/2
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_103.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 208380

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace vybavení počítačové učebny
podlimitní Hodnocení 24.06.2024 17.07.2024 10:00
Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení podmínek pro práci s digitálními technologiemi - IT zařízení
podlimitní Hodnocení 17.06.2024 15.07.2024 10:00
Anglický dvorek do Kozinovy ulice
podlimitní Zadáno 12.02.2024 05.03.2024 10:00
Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení podmínek pro práci s digitálními technologiemi - 2. část - výměna oken
podlimitní Zadáno 09.02.2024 04.03.2024 10:00
Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení podmínek pro práci s digitálními technologiemi
podlimitní Zadáno 09.02.2024
Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení podmínek pro práci s digitálními technologiemi - část 1 - stavební úpravy bez oken
podlimitní Zadáno 09.02.2024 11.03.2024 10:00
Dodávka nábytku - vybavení učebny, laboratoře a kabinetu přírodovědných a technických předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2018 29.05.2018 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016