Veřejná zakázka: Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení podmínek pro práci s digitálními technologiemi - část 1 - stavební úpravy bez oken

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10966
Systémové číslo: P23V00000825
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Jedná se o část veřejné zakázky: Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení podmínek pro práci s digitálními technologiemi
Datum zahájení: 09.02.2024
Nabídku podat do: 11.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování zázemí pro ŠPP a zlepšení podmínek pro práci s digitálními technologiemi - část 1 - stavební úpravy bez oken
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající zejména v provedení stavebních úprav stávajících prostor učeben ICT ve 2. NP a konzultační místnosti ve 4. NP v budově Střední průmyslové školy stavební, Plzeň, Chodské náměstí 2. Objekt je zařazen jako nemovitá kulturní památka.
V této samostatné části veřejné zakázky jsou zadávány stavební úpravy výše uvedených prostor bez výměny oken v učebnách ICT ve 2. NP. a dodání vybavení. Toto je zadáváno samostatně v jiných částech této veřejné zakázky.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností Architektonická projektová kancelář Ing. arch. Václav Mastný vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 Zadávací dokumentace) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 865 762 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2
 • IČO: 49778064
 • Poštovní adresa:
  Chodské náměstí 1585/2
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 208380

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy