Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava silnice č. II/189 Výhledy včetně úseku komunikace u mostu ev.č. 189-05
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 14.06.2016 09:00
Oprava silnice č. II/191 Petrovice - hranice okresu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2016 14.06.2016 09:30
NNP Svatá Anna Planá – přístavba evakuačního výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016 15.06.2016 13:00
Zpracovatel projektu pro čerpání z IROP
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2016 01.06.2016 09:00
Oprava ocelových svodidel na silnici II/180 od okružní křižovatky Štěnovice směr Černice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2016 01.06.2016 10:30
Výměna svodidel za mostem Liblín/Kozojedy vpravo na komunikaci II/232
VZ malého rozsahu Zadáno 21.05.2016 01.06.2016 10:00
Rekonstrukce rozvodny NN pro areál SOUE Plzeň, Vejprnická 56
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.05.2016 26.05.2016 10:00
Výměna oken a vstupních dveří
podlimitní Zadáno 18.05.2016 07.07.2016 10:00
PD - Soubor čtyř mostů ev.č. 180 6-1 až 180 6-4
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2016 25.05.2016 10:00
Oprava krovu a rekonstrukce střechy
podlimitní Hodnocení 06.05.2016 03.06.2016 10:00
PD - II/235 Mlečice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 18.05.2016 09:00
Rekonstrukce školní jídelny SPŠ Klatovy, Koldinova 180
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2016 31.05.2016 13:00
Zimní údržba silnic I. třídy Plzeň-město (2016)
podlimitní Zadáno 04.05.2016 19.05.2016 09:00
PD - III/1902 a III/1905 průtah Tlumačov
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 12.05.2016 10:00
PD - Přestavba mostu ev.č. 203 3-4, Tlučná
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2016 11.05.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016