Profil zadavatele: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace

  • Název: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
  • IČO: 48379794
  • Adresa:
    1
    33141 Liblín
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_116.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 218308

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup dřevěných pelet 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2021 16.12.2021 09:00
Nákup dřevených pelet pro DSS Liblín 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 30.11.2020 10:00
Nákup dřevených pelet pro DSS Liblín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 06.02.2020 09:00
Nákup dřevěných pelet pro DSS Liblín na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2018 06.12.2018 10:00
Zabezpečení kvality pitné vody dle Vyhl. č. 252/2004 Sb. v DSS Liblín
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2018 25.09.2018 10:00
Rekonstrukce uhelné kotelny DSS Liblín
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2018 23.08.2018 10:00
Nový pavilon DSS Liblín – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2015 03.02.2015 10:00
Nákup tuhého paliva - koksu (2. vyhlášení)
podlimitní Zadáno 03.07.2013 18.07.2013 09:00
Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1
podlimitní Zadáno 14.06.2013 15.07.2013 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016