Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace vybavení odborných učeben
podlimitní Zadáno 10.03.2015 31.03.2015 15:00
Oprava silnic Žihle - M.Týnice - PDPS
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2015 16.03.2015 12:00
Zkvalitnění odborné přípravy v teoretické a praktické výuce v návaznosti na praxi
podlimitní Zadáno 24.02.2015 13.03.2015 10:00
Operační stoly pro Stodskou nemocnici, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2015 10.03.2015 13:00
Přestavba objektu skladu na st.p.č.1742, k.ú.Stříbro
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2015 25.02.2015 10:00
Vařič asfaltu
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2015 26.02.2015 10:00
„Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2015 18.02.2015 10:00
II/201 Konstantinovy Lázně - Lestkov
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2015 11.02.2015 10:00
Nový pavilon DSS Liblín – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2015 03.02.2015 10:00
Motorová nafta do zásobníků SÚS PK, p.o. (2015-2016)
nadlimitní Zadáno 15.01.2015 05.03.2015 10:00
Realizace úspor energie, Stodská nemocnice, a.s.
podlimitní Zadáno 15.01.2015 16.02.2015 10:00
Zateplení a rekonstrukce opláštění objektu ZZSPK
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2015 30.01.2015 10:00
Mediální komunikace pro Plzeňský kraj leden až prosinec 2015 – rozhlasové vysílání (2. vyhlášení)
podlimitní Zadáno 17.12.2014 08.01.2015 09:00
Kamenivo pro SÚS PK, p.o. (2015-2016)
nadlimitní Zadáno 16.12.2014 05.02.2015 10:00
Asfaltové emulze pro SÚS PK, p.o. (2015)
nadlimitní Zadáno 09.12.2014 24.02.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016