Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení laboratoře v rámci projektu Optimalizace jazykové a experimentální výuky na Gymnáziu Blovice
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.03.2018
TOEL pro SÚSPK (2018)
podlimitní Zadáno 06.03.2018 27.03.2018 10:00
Obnova propustků na sil. II/196 Meclov - Ohnišťovice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 09.03.2018 00:00
Nákup konvektomatu do ŠJ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018
Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - infuzní technika
nadlimitní Zadáno 23.02.2018 23.04.2018 09:00
Výstavba výtahu vč. rekonstrukce kabinetů a bezbariérového WC - OA Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 07.03.2018 10:00
III/18032 ul. 17. listopadu v Plzni - dočasná úprava směrového oblouku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2018 07.03.2018 09:00
Dodávka schodolezu do budovy Gymnázia a SOŠ, Rokycany
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 16.03.2018 10:30
Cement – CEM II B-S 32,5 R pro SÚSPK (2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 02.03.2018 10:00
Vybavení jazykové učebny v rámci projektu Optimalizace jazykové a experimentální výuky na Gymnáziu Blovice
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.02.2018 05.03.2018 12:00
Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie - vybavení učeben
podlimitní Zadáno 19.02.2018 09.03.2018 09:00
Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 19.03.2018 09:00
Rekonstrukce silnice II/605 Přimda - Rozvadov (úsek 1, 2)
podlimitní Zadáno 19.02.2018 15.03.2018 09:00
Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – stavební práce
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 01.03.2018 10:00
Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – dodávka gastrozařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 09.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016