Veřejná zakázka: Centrum pro podporu výtvarné kultury 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 11131
Systémové číslo: P24V00000086
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-012807
Datum zahájení: 25.03.2024
Nabídku podat do: 14.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrum pro podporu výtvarné kultury 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav stávajících objektů, které se nacházejí v dolní části areálu Galerie Klenová. Řešené objekty jsou součástí hospodářského dvora značně starého data, nejpozději barokní, upravovaný během 19. století. Jedná se o kulturní památku r.č. 101443. Jedná se o pokračování celkové rekonstrukce areálu hospodářského dvora.
Řešenými objekty jsou původní stodoly a přidružené stavby.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací výše uvedenou, soupisem prací a výkazem výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.
Jedná se o dotovanou veřejnou zakázku. Úspěšné čerpání dotace je podmíněno splněním požadavků IROP na dodržení zásad DNSH (zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí) uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 64 893 790 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace
 • IČO: 00177270
 • Poštovní adresa:
  1
  34021 Klenová
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369635

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy