Profil zadavatele: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace

  • Název: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
  • IČO: 00078077
  • Adresa:
    Smetanovy sady 179/2
    30100 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_15.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 352170

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zámek Bušovice - oprava zámku na stavební parcele č.1 v k.ú.Bušovice - II.etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2022 24.10.2022 10:00
Oprava fasády Bory 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2022 19.10.2022 10:00
Depozitář Bory – výměna kolejnic
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2022 06.08.2021 11:00
Dodávka regálů pro depozitář Bory 16
nadlimitní Zadáno 13.10.2021 19.01.2022 10:00
Rozšíření RFID technologie v SVK PK: I. etapa - samoobslužné vrácení a třídění dokumentů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 16.09.2021 09:00
Rozšíření RFID technologie v SVKPK: I. Etapa – RFID etikety a pracovní stanice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2021 13.07.2021 10:00
Rozšíření RFID technologie v SVKPK: I. Etapa – samoobslužné vrácení a třídění dokumentů
podlimitní Zadáno 11.06.2021 30.06.2021 10:00
Předběžná tržní konzultace - Dodávka regálů pro depozitář Bory 16
nadlimitní Zadávání 06.04.2021 23.04.2021 12:00
Rekonstrukce depozitáře SVK PK - regály
nadlimitní Zadáno 24.06.2020 29.07.2020 10:00
Nákup serverového řešení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 13.12.2019 09:00
Rekonstrukce depozitáře SVK PK - realizace
podlimitní Zadáno 23.09.2019 14.11.2019 10:00
SPRÁVA TISKOVÝCH SLUŽEB
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2019 20.03.2019 11:00
Záchrana ohrožených historických knižních fondů SVK PK
nadlimitní Zadáno 26.05.2017 30.06.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016