Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Dodávka regálů pro depozitář Bory 16

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 8402
Systémové číslo: P21V00000085
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.04.2021
Nabídku podat do: 23.04.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Dodávka regálů pro depozitář Bory 16
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) v současné době připravuje zadávací podmínky pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka regálů pro depozitář Bory 16“, jejímž předmětem plnění bude dodávka a instalace kompaktních posuvných a stacionárních regálových systémů pro deponování knihovního fondu (dále jen „veřejná zakázka“). Regály budou umístěny v nově vybudovaném depozitáři Bory 16. Podrobný popis zadavatelem požadovaných regálů je uveden v příslušné příloze této výzvy.
S ohledem na skutečnost, že má zadavatel zájem na tom, aby zadávací podmínky a následně dodaný předmět plnění veřejné zakázky co nejvíce odpovídaly představám a potřebám zadavatele, současně aby bylo řešení předmětu plnění veřejné zakázky pro zadavatele co nejekonomičtější, a dále, aby byly zadávací podmínky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl se zadavatel využít institutu předběžné tržní konzultace v souladu se zněním § 33 ZZVZ.
Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že tato výzva - pozvánka se vztahuje výlučně k předběžné tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ, tj. nejedná se o výzvu k vyjádření předběžného zájmu ve smyslu § 58 odst. 2 a 5 ZZVZ, rovněž se nejedná o výzvu k podání nabídky do zadávacího řízení.
Pozvánku a technické informace k předběžné tržní konzultaci naleznete ve složce Veřejné dokumenty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00078077
 • Poštovní adresa:
  Smetanovy sady 179/2
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 352170

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Smetanovy sady 179/2
Plzeň 3-Vnitřní Město
30100 Plzeň 1

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy