Profil zadavatele: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141

  • Název: Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
  • IČO: 61781797
  • Adresa:
    Národních mučedníků 141
    33901 Klatovy
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_68.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 240533

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy 2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2024 20.03.2024 10:00
Monitoring v nemovitostech Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 27.09.2023 09:00
Nákup digitálních učebních pomůcek v rámci NPO
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2023 27.07.2023 09:00
Nákup užitkového vozidla na Školní farmu
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 14.04.2023 10:00
Pořízení výukových pomůcek pro SO agropodnikání a UO zemědělec-farmář v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy 2023
podlimitní Vyhodnoceno 27.03.2023 17.04.2023 10:00
Oprava interiérových dveří ve škole (Národních mučedníků 141)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2023 03.04.2023 10:00
Výměna oken na administrativní budově na Školní farmě Na Zemědělce
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2023 03.04.2023 10:00
Bourací práce na Školní farmě Na Zemědělce – 2. etapa
podlimitní Zadáno 20.01.2023 10.02.2023 10:00
Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 30.06.2021 10:00
Dodávka ICT a SMART vybavení pro Střední školu zemědělskou a potravinářskou, Klatovy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2021 30.04.2021 10:00
Projektová dokumentace "Školní farma Na Zemělce - Činov" a související činnosti - 2. vyhlášení
podlimitní Zadáno 20.11.2020 15.12.2020 10:00
Projektová dokumentace – Výstavba výukových prostor pro učební obory na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2019 16.12.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016