Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Multimediální učebna pro výuku cizích jazyků a robotiky
podlimitní Zadáno 15.03.2018 10.04.2018 10:00
TDS - II/204 Dolní Bělá - průtah
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2018 23.03.2018 00:00
ISŠŽ Plzeň - Výstavba výtahu a stavební úpravy WC a stavební úpravy přírodovědné učebny
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2018 04.04.2018 10:00
Stavební práce v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plasy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 27.03.2018 08:00
Dokončení výměny oken na DM1, Karlovarská 99, Plzeň
podlimitní Zadáno 07.03.2018 26.03.2018 09:00
Vybavení laboratoře v rámci projektu Optimalizace jazykové a experimentální výuky na Gymnáziu Blovice
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.03.2018
TOEL pro SÚSPK (2018)
podlimitní Zadáno 06.03.2018 27.03.2018 10:00
Obnova propustků na sil. II/196 Meclov - Ohnišťovice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2018 09.03.2018 00:00
Nákup konvektomatu do ŠJ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2018
Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - infuzní technika
nadlimitní Zadáno 23.02.2018 23.04.2018 09:00
Výstavba výtahu vč. rekonstrukce kabinetů a bezbariérového WC - OA Plzeň
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2018 07.03.2018 10:00
Dodávka schodolezu do budovy Gymnázia a SOŠ, Rokycany
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 16.03.2018 10:30
Cement – CEM II B-S 32,5 R pro SÚSPK (2018)
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 02.03.2018 10:00
Vybavení jazykové učebny v rámci projektu Optimalizace jazykové a experimentální výuky na Gymnáziu Blovice
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.02.2018 05.03.2018 12:00
Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie - vybavení učeben
podlimitní Zadáno 19.02.2018 09.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016