Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice - projektová dokumentace
nadlimitní Zadáno 27.05.2019 29.07.2019 10:00
II/229 Kožlany – průtah (dokončení)
podlimitní Zadáno 23.05.2019 12.08.2019 10:00
Rozšíření komplexní služby na nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatů na území Plzeňského kraje
podlimitní Zadáno 22.05.2019 31.05.2019 09:00
Rekonstrukce školní kuchyně, SOŠ a SOU Sušice, Volšovská ul. objekt č.p. 1139/II (2. vyhlášení)
podlimitní Zadáno 22.05.2019 10.06.2019 10:00
Ostraha a recepce Krajského úřadu Plzeňského kraje
nadlimitní Zadáno 20.05.2019 08.07.2019 10:00
SPŠD - nákup kuchyňské technologie pro školní jídelnu Křimice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 14.06.2019 10:00
Přípravné práce pro archeologický průzkum - sejmutí ornice
mimo režim ZZVZ Zadáno 17.05.2019 27.05.2019 00:00
Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky, 2. vyhlášení
podlimitní Zadáno 15.05.2019 04.06.2019 11:00
Laryngeální masky pro ZZSPK 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2019 22.05.2019 10:00
Dodávka zkapalněného plynu Propan - Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace (2. vyhlášení)
podlimitní Zadáno 13.05.2019 29.05.2019 10:00
Přístavba multifunkční učebny
podlimitní Zadáno 13.05.2019 30.05.2019 10:00
Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji – nákup ICT
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2019 27.05.2019 16:00
Sanace vlhkosti zdiva budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2019 24.05.2019 10:00
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET – připojení objektů v Horažďovicích
podlimitní Zadáno 30.04.2019 22.05.2019 10:30
Rozšíření regionální komunikační infrastruktury Plzeňského kraje CamelNET – úsek Rokycany - Hrádek
podlimitní Zadáno 30.04.2019 22.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016