Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba centra praktického výcviku SŠŽ Planá –projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 08.04.2020 30.04.2020 10:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Plzeňského kraje pro rok 2021 až 2023
nadlimitní Zadáno 07.04.2020 11.05.2020 10:00
Servis elektronického sledování vozidel systému GPS SÚSPK
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 17.04.2020 10:00
Energetický monitoring - implementace systému pro dálkový odečet
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 16.04.2020 10:00
Centrum pro podporu výtvarné kultury - stavba
podlimitní Zadáno 06.04.2020 13.05.2020 10:00
Terénní úpravy v areálu dílen SŠ Horažďovice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 16.04.2020 10:00
Stavební práce - sanace vlhkosti v hospodářském pavilonu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 20.04.2020 10:00
Sociální zařízení v budově školy, Erbenova 184, Domažlice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 27.04.2020 10:00
Nákladní automobily N1 (3,5 t) pro SÚSPK (2020)
podlimitní Zadáno 27.03.2020 22.04.2020 10:00
Výměna prosklené hliníkové fasádové stěny východní část
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.03.2020
Část 1 - Pošumaví
nadlimitní Hodnocení 26.03.2020 23.09.2020 10:00
Část 2 - Český les
nadlimitní Hodnocení 26.03.2020 23.09.2020 10:00
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad
nadlimitní Zadávání 26.03.2020
Demolice pavilonu "C" DDM Klatovy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2020 15.04.2020 10:00
Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s. - Čtecí zařízení pro mikrobiologii
nadlimitní Zadáno 24.03.2020 31.03.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016