Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČÁST 13: Paramagnetická kontrastní látka – 604,72 mg/ml - předplněná injekční stříkačka
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 14: Paramagnetická kontrastní látka – 279,3 mg/ml předplněná injekční stříkačka
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 15: Paramagnetická kontrastní látka – 279,3 mg/ml předplněná injekční stříkačka
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 16: Baryová kontrastní látka
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 2: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 400 mg jodu/ml skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 3: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 350 mg jodu/ml skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 4: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 320 mg jodu/ml skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 5: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 350 mg jodu/ml skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 6: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 300 mg jodu/ml-skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 7: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 350 mg jodu/ml skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 8: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 370 mg jodu/ml skleněná lahvička
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
ČÁST 9: Neionické rentgenkontrastní látky obsahující 320 mg jodu/ml předplněná injekční stříkačka
nadlimitní Hodnocení 08.11.2021 12.01.2022 10:00
Dodávky kontrastních látek pro Nemocnice Plzeňského kraje a.s.
nadlimitní Zadávání 08.11.2021
Upgrade telefonní ústředny
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2021 18.11.2021 09:00
Část 1 - Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 6N
nadlimitní Hodnocení 05.11.2021 11.01.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016