Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
  • IČO: 00077615
  • Adresa:
    U Kapličky 761
    34201 Sušice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_129.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050569

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výukové centrum autoelektromobility - stavební část
podlimitní Zadáno 19.12.2022 09.01.2023 10:00
Zateplení fasády a výměna výplní otvorů objektu domova mládeže - 1. etapa
podlimitní Zadáno 19.02.2016 29.03.2016 11:00
Zvýšení kvality a rozšíření vzdělávání cizích jazyků v SOŠ a SOU Sušice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.02.2012 29.02.2012 11:00
Výběrové řízení - výstavba sportovního areálu
podlimitní Vyhodnoceno 17.08.2011 02.09.2011 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016