Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro Nemocnice Plzeňského kraje 2020 - 2. vyhlášení části 3 - infuzní roztoky balancované, oplachové a irigační roztoky v plastové lahvi, vaku nebo skleněné lahvi
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2020 17.08.2020 10:00
Oprava zádržného systému - most ev. č. 20135-1 za obcí Kralovice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 23.07.2020 09:00
II/201 Všehrdy - křižovatka II/232
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2020 13.08.2020 09:00
Novostavba skladu materiálu na p.č. 362/9 v areálu SOŠ a SOU, U Kapličky 761/*II, Sušice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.07.2020 31.07.2020 09:00
Komponenta pro pořizování ÚPD (územně plánovací dokumentace) v jednotné digitální podobě v DMVS (Digitální mapa veřejné správy)
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2020 31.08.2020 10:00
Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v domově seniorů Panorama, Tachov
podlimitní Hodnocení 10.07.2020 28.07.2020 09:00
Protismyková úprava - II/205 x III/2051 x III/2045 Všeruby (2. vypsání)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2020 20.07.2020 10:00
Protismyková úprava - II/229 Kralovice-Kožlany (2. vypsání)
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2020 20.07.2020 09:00
Vestavba archivu
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.07.2020 03.08.2020 09:00
Dodávka notebooků pro Plzeňský kraj - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2020 13.07.2020 09:00
Gymnázium Stříbro - Rekonstrukce a zateplení obálky školních budov a Rekonstrukce a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 14.08.2020 10:00
Nákup výpočetní techniky pro SPŠ strojnickou a SOŠ prof. Švejcara Plzeň
podlimitní Vyhodnoceno 02.07.2020 21.07.2020 09:00
Léčivé přípravky pro ZZSPK 2020 - 2. vyhlášení
podlimitní Hodnocení 01.07.2020 20.07.2020 10:00
Rekonstrukce osvětlení - centrální hala SPDŠ v Křimicích
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2020 22.07.2020 10:00
Rehabilitace sklepů pod východním křídlem - II. etapa - kovářské práce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2020 13.07.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016