Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/169 Bojanovice, stavební úprava a odvodnění komunikace
podlimitní Hodnocení 03.02.2020 20.02.2020 10:00
Oprava havarijního stavu západní fasády II. etapa na památkově chráněné budově - Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2020 18.02.2020 10:00
II/169 Sušice - ulice T. G. Masaryka
podlimitní Příjem nabídek 30.01.2020 04.03.2020 10:00
Nákup dřevených pelet pro DSS Liblín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2020 06.02.2020 09:00
Asfaltové směsi pro SÚSPK (2020)
nadlimitní Příjem nabídek 29.01.2020 09.03.2020 10:00
Kamenivo pro SÚSPK (2020)
nadlimitní Příjem nabídek 29.01.2020 10.03.2020 10:00
Stavební úpravy hygienických jader domova mládeže SOŠ a SOU Sušice
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.01.2020 14.02.2020 10:00
Dodávka dílů pro montáž nákladního automobilu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.01.2020 07.02.2020 09:00
Oprava vzduchotechniky Stravovací část Karlovarská
podlimitní Vyhodnoceno 23.01.2020 10.02.2020 10:00
Opravy sanitních vozidel 2020-2024
podlimitní Hodnocení 22.01.2020 07.02.2020 10:00
Automatický systém krmení 2. vyhlášení
podlimitní Hodnocení 20.01.2020 07.02.2020 10:00
Transformace CSS Stod III. etapa – nábytek a příslušenství
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2020 10.02.2020 10:00
III/11741 Struhaře, konec obce X III/11714 Nechánice, oprava
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 27.01.2020 10:00
III/18032 Tyršův most - Radobyčice - PDPS
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2020 27.01.2020 08:30
Most ev. č. 16911-2 v obci Prášily
podlimitní Hodnocení 17.01.2020 04.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016