Profil zadavatele: Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90

  • Název: Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
  • IČO: 49778153
  • Adresa:
    Mohylová 1200/90
    31200 Plzeň
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_36.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky, 2. vyhlášení
podlimitní Zadáno 15.05.2019 04.06.2019 11:00
Dodávka ICT a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2013 13.06.2013 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016