Veřejná zakázka: Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky, 2. vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7225
Systémové číslo: P19V00000276
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.05.2019
Nabídku podat do: 04.06.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce budov ke zlepšení psychosociálního klimatu a vzdělávání smyslově postižených žáků a instalace vzduchotechniky k zabezpečení zdravého prostředí pro žáky, 2. vyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je rekonstrukce budov (ZŠ, MŠ, Internát, Hospodářská budova a vstupní část včetně spojovacích chodeb) umístěných v areálu Základní a mateřské školy pro sluchově postižené v Plzni, Mohylova 1200/90 Plzeň. Zakázka řeší zateplení obvodového a střešního pláště objektů areálu a VZT základní a mateřské školy. Záměrem stavebních úprav je zlepšení tepelně izolačních vlastností všech objektů v areálu ZŠ a MŠ pro sluchově postižené a zajištění požadované výměny vzduchu v kmenových učebnách objektů ZŠ a MŠ. Hlavními body rekonstrukce jsou tedy:
• Zateplení obvodového pláště objektů s návazností na výměnu oken a ostatních výplní vnějších otvorů.
• Dále zateplení střešního pláště.
• Upravení klempířských a zámečnických prvků navazujících konstrukcí střechy, okenních parapetů, hromosvodu včetně revizí, apod.).
• Provedení VZT základní a mateřské školy.
Veřejná zakázka je spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů, Operační program Životní prostředí (OPŽP).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 43 733 486 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90
 • IČO: 49778153
 • Poštovní adresa:
  Mohylová 1200/90
  31200 Plzeň

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky