Profil zadavatele: Dětský domov, Kašperské Hory

  • Název: Dětský domov, Kašperské Hory
  • IČO: 61751065
  • Adresa:
    Náměstí 146
    34192 Kašperské Hory
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_22.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Střešní krytina, krov a klempířské prvky - objekt Dlouhá 136, Kašperské Hory
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 24.05.2024 12:00
Fasáda - budova Dětského Domova Chanovice, Chanovice 14
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2023 13.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016