Profil zadavatele: Dětský domov Čtyřlístek, Planá

  • Název: Dětský domov Čtyřlístek, Planá
  • IČO: 70842540
  • Adresa:
    Zámecká 853
    34815 Planá
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_25.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nového vozu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2024 31.05.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016