Profil zadavatele: Dětský domov Čtyřlístek, Planá

  • Název: Dětský domov Čtyřlístek, Planá
  • IČO: 70842540
  • Adresa:
    Zámecká 853
    34815 Planá
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_25.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení