Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení IT vybavení pro účely výuky CAD/CAM systémů a dalších předmětů - 2. vyhlášení části 1 - PC a IT vybavení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2020 16.12.2020 10:00
Dodávka sportovního oblečení pro účastníky LODM 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2020 16.12.2020 13:00
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice na území Plzeňského kraje v roce 2021 a 2022 (2.vyhlášení)
nadlimitní Zadáno 01.12.2020 04.01.2021 10:00
Oprava povrchu silnice III/18622 Polánka – hr KT
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 09.12.2020 10:00
S5 - Servisní podpora záznamového systému (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 09.12.2020 10:00
S1 - Servisní podpora informačního systému mobilního zadávání dat (2. vyhlášení)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2020 09.12.2020 10:00
OOPP pro SÚSPK 2021
podlimitní Zadáno 01.12.2020 08.01.2021 10:00
Rekonstrukce montážní jámy na středisku Úněšov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2020 07.12.2020 10:00
Oleje pro SÚSPK (2021)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 07.12.2020 10:00
Oprava NA TATRA 815 RZ: 3P24945
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2020 02.12.2020 10:00
Zajištění ostrahy pro SOU stavební Plzeň a Horní Bříza
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2020 03.12.2020 10:00
Nákup dřevených pelet pro DSS Liblín 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 30.11.2020 10:00
Projektová dokumentace "Školní farma Na Zemělce - Činov" a související činnosti - 2. vyhlášení
podlimitní Zadáno 20.11.2020 15.12.2020 10:00
Oprava NA TATRA 815 RZ: 7P84889
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 30.11.2020 10:00
Elektrická polohovatelná lůžka a noční stolky
podlimitní Zadáno 20.11.2020 10.12.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016