Profil zadavatele: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347

  • Název: Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347
  • IČO: 61750972
  • Adresa:
    Národních mučedníků 347
    33901 Klatovy
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_62.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 359928

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Inovace ICT techniky, Pokročilé digitální učební pomůcky
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 03.10.2023 10:00
Gymnázium Klatovy - Rekonstrukce dlažeb na chodbách (2. etapa)
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2022 31.05.2022 10:00
Gymnázium Klatovy - oprava dlažeb na chodbách (1. etapa)
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 31.05.2021 10:00
Vybavení multifunkční učebny a dovybavení školy IT technikou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2019 16.12.2019 08:30
Přístavba multifunkční učebny
podlimitní Zadáno 13.05.2019 30.05.2019 10:00
Rekonstrukce prostorů pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizích jazyků včetně zajištění bezbariérového přístupu - Vybavení odborných učeben
podlimitní Zadáno 15.10.2018 12.11.2018 10:00
Rekonstrukce prostorů pro výuku technických a přírodovědných předmětů a cizích jazyků včetně zajištění bezbariérového přístupu
podlimitní Vyhodnoceno 24.04.2018 25.05.2018 10:00
Úprava povrchu běžecké dráhy – Gymnázium J. Vrchlického v Klatovech
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 19.04.2016 10:00
Jazykové pobyty pro žáky a učitele Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech – Výzva č. 56 (zadání Části 2 - pobytu v Anglii z volné ruky)
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2015 28.11.2015 12:00
Jazykové pobyty pro žáky a učitele Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech – Výzva č. 56 (zadání Části 2 - pobytu v Německu z volné ruky)
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2015 13.11.2015 12:00
Jazykové pobyty pro žáky a učitele Gymnázia Jaroslava Vrchlického v Klatovech – Výzva č. 56
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2015 06.10.2015 09:00
Vybavení chemické laboratoře pro Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2013 12.06.2013 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016