Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stodská nemocnice a.s. – nákup sanitky
Stodská nemocnice, a. s.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 31.03.2016 10:00
Vnitřní vybavení v areálu SOU elektrotechnického Plzeň - etapa III. učebna chemie a etapa V. učebna fyziky
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2016 31.03.2016 12:00
Pořízení myčky a 2 ks konvektomatů pro kuchyň DS Vlčice
Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 29.03.2016 10:00
Výměna dataprojektorů ve 3 učebnách OA Plzeň
Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2016 09.03.2016 10:00
Osobní automobil pro DOZP Horní Bříza
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.02.2016 29.02.2016 09:00
Zateplení fasády a výměna výplní otvorů objektu domova mládeže - 1. etapa
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
podlimitní Zadáno 19.02.2016 29.03.2016 11:00
Výzva 150 - IT vybavení pro nemocnice Plzeňského kraje a ZHPK
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
nadlimitní Zadáno 12.02.2016 14.03.2016 10:00
Stodská nemocnice, a.s. – nový evakuační výtah
Plzeňský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2016 16.02.2016 10:00
Stodská nemocnice, a.s. - přestavba lékárny a biochemie
Plzeňský kraj
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2016 03.03.2016 10:00
Rokycanská nemocnice,a.s. - virtualizace serverů a obnova PACS systému
Rokycanská nemocnice, a.s.
podlimitní Zadáno 26.01.2016 26.02.2016 10:00
Služby spojené s praním prádla pro DOZP Horní Bříza (na období od 1.3.2016 do 28.2.2018) – 2. vyhlášení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2016 20.01.2016 09:00
Výstavba sportovišť v areálu SOUE Plzeň – přístavba sportovních hal – 2. vyhlášení
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
podlimitní Zadáno 16.12.2015 19.01.2016 10:00
Přeložka kanalizačního sběrače, Vejprnická ul. Plzeň
Plzeňský kraj
podlimitní Zadáno 15.12.2015 30.12.2015 10:00
Pravidelné aktualizace datových sad společnosti CEDA
Plzeňský kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2015 11.12.2015 10:00
Hlasovací systém Plzeňského kraje
Plzeňský kraj
podlimitní Zadáno 02.12.2015 14.01.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016