Profil zadavatele: Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace
  • IČO: 49180380
  • Adresa:
    66
    33601 Blovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_122.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace a inženýrská činnost k akci Stavební úpravy, přístavba, zpevněné plochy – Domov pro seniory Vlčice
podlimitní Vyhodnoceno 08.07.2022 26.07.2022 10:00
Pořízení myčky a 2 ks konvektomatů pro kuchyň DS Vlčice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2016 29.03.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016