Profil zadavatele: Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

  • Název: Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508
  • IČO: 68783728
  • Adresa:
    Benešova 508
    34901 Stříbro
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_87.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace skleníku - Sanitární buňka SOŠ Stříbro
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2024 26.06.2024 10:00
DODÁVKA ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ, SOŠ STŘÍBRO
podlimitní Příjem nabídek 03.06.2024 25.06.2024 10:00
Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben - 2. vyhlášení
podlimitní Zadáno 29.04.2021 19.05.2021 10:00
Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben
podlimitní Zrušeno 02.02.2021 02.03.2021 10:00
Oprava podstřešní římsy, fasády a klempířských prvků budovy školy
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2017 19.05.2017 10:00
Nákup traktoru pro Autoškolu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.06.2016 01.07.2016 10:00
Oprava krovu a rekonstrukce střechy
podlimitní Hodnocení 06.05.2016 03.06.2016 10:00
Dodávka pomůcek a potřeb pro vykonávání praxe žáků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2015 21.04.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016