Veřejná zakázka: Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben - 2. vyhlášení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 8479
Systémové číslo: P21V00000162
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.04.2021
Nabídku podat do: 19.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace pro pavilon sportovní haly a odborných učeben - 2. vyhlášení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem je vypracování projektové dokumentace sportovní haly, jejího zázemí a dílny pro zemědělskou techniku vč. zajištění souvisejících činností. Dílo spočívá v dopracování studie, ve vypracování projektové dokumentace pro demolici objektů, projektové dokumentace ve stupni pro umístění stavby a stavební povolení nebo společné povolení, ve stupni pro realizaci stavby a výběr dodavatele, včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů oceněných a neoceněných (slepých) soupisů prací a výkazů výměr.
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s požadavky uvedenými ve Smlouvě a jeho přílohách formou digitálního modelu budovy (BIM) - Požadavky na informační model jsou popsány v příslušných přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508
 • IČO: 68783728
 • Poštovní adresa:
  Benešova 508
  34901 Stříbro

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy