Veřejná zakázka: Nákup traktoru pro Autoškolu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Probíhají úkony směřující k zadání zakázky.
DBID: 5168
Systémové číslo: P16V00000317
Evidenční číslo zadavatele: 19/16
Počátek běhu lhůt: 23.06.2016
Nabídku podat do: 01.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup traktoru pro Autoškolu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Nákup nového traktoru pro autoškolu včetně úpravy pro autoškolu. Bližší specifikace a požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, tj. v písemné výzvě k podání nabídek a v jejich přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 826 446 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508
 • IČO: 68783728
 • Poštovní adresa:
  Benešova 508
  34901 Stříbro

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce a to buď v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.
Místo podání nabídek
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 PLZEŇ
Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení uchazeče v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Písemné výzvě k podání nabídek.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy