Veřejná zakázka: Rozšíření jídelny pro klienty domova, Bystřice nad Úhlavou čp. 44

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4978
Systémové číslo: P16V00000127
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 25.03.2016
Nabídku podat do: 19.04.2016 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření jídelny pro klienty domova, Bystřice nad Úhlavou čp. 44
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na realizaci Rozšíření jídelny pro klienty domova, Bystřice nad Úhlavou čp. 44.
Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr s názvem „PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY - JÍDELNA, TERASA DOZP Bystřice nad Úhlavou č.p.44, st.p.č.81/1
- k.ú. Bystřice nad Úhlavou“ (zpracovatel projektové dokumentace: ATELIER U5 s.r.o., K Zaječímu vrchu 904, Klatovy, IČO: 26370646). Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 5 ZD a Soupis prací vč. výkazu výměr tvoří Přílohu č. 6 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 173 913 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace
 • IČO: 49207300
 • Poštovní adresa:
  44
  34022 Nýrsko
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368889

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

a

nebo v listinné podobě do sídla Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, kancelář č. 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky