Veřejná zakázka: Opravy pavilonu "C", slaboproudé rozvody a zařízení - SOUE Plzeň

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4710
Systémové číslo: P15V00001334
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 520867
Počátek běhu lhůt: 02.10.2015
Nabídku podat do: 26.10.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy pavilonu "C", slaboproudé rozvody a zařízení - SOUE Plzeň
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky zahrnuje všechny požadované stavební práce – slaboproudé rozvody a dodávky, které jsou nutné pro realizaci slaboproudých rozvodů v objektech v areálu Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - slaboproudé rozvody a dodávky, které jsou nutné pro realizaci slaboproudých rozvodů.
Předmět veřejné zakázky obsahuje:

Pavilon „C“:
• Datové rozvaděče
• Záložní napájecí zdroje
• Napájecí přívody NN pro datové rozvody
• Aktivní prvky
• Telefonní ústředna
• Kabely
• Kabely napojení interaktivních tabulí
• Školní rozhlas
• Školní zvonění a jednotný čas
• Kabelové trasy
• Pomocné práce a stavební výpomoce

Přívod datové konektivity:
• zemní kabelová trasa propojení budov (budova k.č. 2188 a pavilon „C“ budova k.č. 2204/9)

Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci a soupisu prací vč. výkazu výměr, které vypracovala společnost Inel – Ingen s.r.o., Kollárova 42, 301 00 Plzeň, IČO: 25223399, termín vypracování projektové dokumentace je 07/2015

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
 • IČO: 69456330
 • Poštovní adresa:
  Vejprnická 663/56
  31800 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 344690

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

a

nebo v listinné podobě do sídla Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň, kancelář č. 1

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky