Veřejná zakázka: Dodávky medicinálních a ostatních plynů, pronájem zásobníků a tlakových lahví včetně poplatků a všech souvisejících nákladů pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje, p.o.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1715
Systémové číslo: P13V00000321
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 360727
Počátek běhu lhůt: 18.07.2013
Nabídku podat do: 26.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky medicinálních a ostatních plynů, pronájem zásobníků a tlakových lahví včetně poplatků a všech souvisejících nákladů pro zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. a Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje, p.o.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a ostatních plynů spojené s pronájmem tlakových lahví včetně všech souvisejících poplatků a ostatních nákladů pro vybraná zdravotnická zařízení Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. (dále jen „ZHPK“)a Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje, p.o. (dále jen „ZZSPK) v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele (zdravotnických zařízení a ZZSPK). Předmětem veřejné zakázky je dále průběžná dodávka kapalného kyslíku spojená s pronájmem zásobníku se všemi poplatky a všemi ostatními náklady pro zdravotnická zařízení ZHPK v předpokládaném ročním odběru dle potřeb zadavatele (zdravotnických zařízení), a to pouze pro Domažlickou nemocnici, a.s., Rokycanskou nemocnici, a.s., Stodskou nemocnici, a.s. a Klatovsku nemocnici, a.s.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 28 591 260 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72046635
 • Poštovní adresa:
  Vejprnická 663/56
  31800 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 101343

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nabídky v listinné podobě se podávají do sídla Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

a

nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy