Veřejná zakázka: část 2: Rekonstrukce kotelny, měření a regulace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8341
Systémové číslo: P21V00000024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Jedná se o část veřejné zakázky: 5.1a Energetické úspory Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313
Datum zahájení: 08.03.2021
Nabídku podat do: 31.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: část 2: Rekonstrukce kotelny, měření a regulace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavební zakázky je rekonstrukce stávající kotelny v objektu střední školy v Horažďovicích. Stavba střední školy (dříve kláštera) je pozdně gotická budova z roku cca 1500, později barokně přestavěna v r. 1685-1709. Jedná se o kulturní památku, kat. číslo 1000126440 (prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury, chráněno od 3. 5. 1958).
V současnosti slouží jako zdroj tepla pro celý objekt střední školy centrální plynová kotelna, která se nachází v podkrovním prostoru ve východní části objektu.
Vzhledem k požadavku investora na snížení ekonomické a ekologické náročnosti provozu kotelny je proto navržena rekonstrukce kotelny, v rámci které dojde k nahrazení původních plynových kotlů za moderní kondenzační kotle s vyšší jmenovitou účinností a vyšším normovaným stupněm využití.
Nově bude jako zdroj tepla sloužit plynová kondenzační kaskáda o výkonu 3x120 kW, která bude instalována v prostoru kotelny. Kotle budou dále zajišťovat přípravu teplé vody v novém nepřímotopném zásobníkovém ohřívači TV o objemu cca 750 litrů.
Bude provedena nová regulace kotelny včetně požadovaných zabezpečovacích zařízení dle současně platných předpisů.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č.3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 405 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
 • IČO: 00077631
 • Poštovní adresa:
  Blatenská 313
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 221736

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky