Veřejná zakázka: 5.1a Energetické úspory Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8339
Systémové číslo: P21V00000022
Datum zahájení: 08.03.2021

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 5.1a Energetické úspory Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu střední školy v Horažďovicích. Stavba střední školy (dříve kláštera) je pozdně gotická budova z roku cca 1500, později barokně přestavěna v r. 1685-1709. Jedná se o kulturní památku, kat. číslo 1000126440 (prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury, chráněno od 3. 5. 1958).
Stavební úpravy se týkají výměny oken a vnějších dveří téměř v plném rozsahu, které jsou z roku 1997 a nynějším energetickým standardům nevyhovují. Dále se jedná o rekonstrukce stávající plynové kotelny. Jako nový zdroj tepla bude sloužit plynová kondenzační kaskáda o výkonu 3x120 kW. Tyto stavební úpravy jsou navrženy za účelem snížení energetické náročnosti budovy.
Zakázka je dělena na dvě části zadávané jako samostatná zadávací řízení.
část 1: Výměna okenních výplní, stínící techniky a svítidel
část 2: Rekonstrukce kotelny, měření a regulace

Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č.3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 905 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
 • IČO: 00077631
 • Poštovní adresa:
  Blatenská 313
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 221736

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy