Veřejná zakázka: část 1: Výměna okenních výplní, stínící techniky a svítidel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8340
Systémové číslo: P21V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Jedná se o část veřejné zakázky: 5.1a Energetické úspory Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313
Datum zahájení: 08.03.2021
Nabídku podat do: 29.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: část 1: Výměna okenních výplní, stínící techniky a svítidel
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu střední školy v Horažďovicích. Stavba střední školy (dříve kláštera) je pozdně gotická budova z roku cca 1500, později barokně přestavěna v r. 1685-1709. Jedná se o kulturní památku, kat. číslo 1000126440 (prohlášeno kulturní památkou Ministerstvem kultury, chráněno od 3. 5. 1958).
Stavební úpravy se týkají výměny oken téměř v plném rozsahu, které jsou z roku 1997 a nynějším energetickým standardům nevyhovují. Dále se jedná o opatření některých stávajících oken žaluziemi. Dále výměna některých svítidel dle technické specifikace. Tyto stavební úpravy jsou za účelem snížení energetické náročnosti budovy.
Většina nových oken budou dřevěná špaletová; vnější křídlo bude zaskleno izolačním dvojsklem tl. 22 mm (4-14-4), vnitřní křídlo bude zaskleno jednoduchým zasklením z floatovaného skla tl. 4 mm. Obvod profilů vnějších křídel bude osazen profilovaným dvoustupňovým těsněním. Součinitel prostupu tepla celého okna bude dosahovat maximálně hodnoty Uw = 1,2 W/m2K.
Nové dveře budou provedeny jako kopie stávajících, budou shodné velikosti a členění; budou kopírovány profilace rámu, křídel i zasklívacích lišt. Konstrukce bude provedena z dřevěných lepených hranolů, výplň bude PUR deskou. Exteriérové dveře budou zaskleny izolačním dvojsklem tl. 22 (4-14-4). Součinitel prostupu tepla dveří bude dosahovat maximálně hodnoty Ud=1,7 W/m2K.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č.3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313
 • IČO: 00077631
 • Poštovní adresa:
  Blatenská 313
  34101 Horažďovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 221736

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky