Veřejná zakázka: Centrum paleodiverzity a depozitáře v Rokycanech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5318
Systémové číslo: P16V00000464
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.05.2017
Nabídku podat do: 23.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrum paleodiverzity a depozitáře v Rokycanech
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavební rekonstrukce objektu bývalé školy pro potřeby depozitářů sbírek muzea a prezentačního a informačního Centra paleodiverzity sbírek Západočeského muzea v Plzni a sbírek Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech, jako pobočky Západočeského muzea v Plzni.

Předmětem veřejné zakázky je též zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré + kompletní dokumentace na CD nebo DVD.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace a soupisem prací vč. výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 6 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 432 864 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
 • IČO: 00228745
 • Poštovní adresa:
  Kopeckého sady 357/2
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 216218

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Listinné nabídky podávat na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Elektronické nabídky podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz).

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky