Veřejná zakázka: DODÁVKA STROJŮ, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ, VYBAVENÍ, ELEKTRONIKY A MATERIÁLU PRO KROUŽKY

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 9788
Systémové číslo: P22V00000565
Datum zahájení: 10.06.2022
Nabídku podat do: 21.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DODÁVKA STROJŮ, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ, VYBAVENÍ, ELEKTRONIKY A MATERIÁLU PRO KROUŽKY
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů, nářadí, vybavení, elektroniky a materiálu pro kroužky, v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, s cílem zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy. Předmět dodávky je podrobně uveden v technické specifikaci zadávací dokumentace pro obě části veřejné zakázky.
Kromě dodání podrobně specifikovaného předmětu plnění je součástí také doprava a vyložení na místě plnění určené zadavatelem, případně odborná instalace, montáž, sestavení, instalace a zapojení techniky, předvedení funkčnosti v nezbytném rozsahu, u zboží, kde je to relevantní. Dále předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré certifikáty, technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží) a zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a také případná likvidace vzniklého odpadu a obalového materiálu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 832 717 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-město

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
 • IČO: 69456330
 • Poštovní adresa:
  Vejprnická 663/56
  31800 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 344690

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy