Veřejná zakázka: SOU Domažlice - Rekonstrukce objektu Plzeňská č.p.29, Stod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7607
Systémové číslo: P19V00000658
Datum zahájení: 15.01.2020
Nabídku podat do: 31.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SOU Domažlice - Rekonstrukce objektu Plzeňská č.p.29, Stod
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Bude do suti demontována stávající podlahová krytina z PVC a ručně budou rozebrány vytypované dělící příčky. Po odbourání příček bude demontována do suti dřevěná podlaha včetně polštářů, škvárový násyp a dřevěný záklop. Po montážním zpřístupnění místností - prkna, podlážky, bude provedena revize všech zhlaví stávajících dřevěných nosných stropních trámů. Na základě výsledků této revize a dohledaného průběhu ostatních konstrukcí v úrovni stropů bude možno korigovat navržené stavební řešení úprav. Nové příčky budou opatřeny stěrkovou omítkou a v místě osazení umývadla a kuchyňské linky budou provedeny keramické obklady z obkladů dle výběru investora. Stávající stropní trámy budou po revizi a vyčištění prostoru stropu dle potřeby opraveny klasickým tesařským způsobem - protézováním a konzervovány nástřikem a nátěrem. Nové stopní konstrukce budou vytvořeny z betonové desky do trapézových plechů. Nová vnitřní dveřní křídla budou řešena jako dřevěná jednokřídlá do obložek. Do prostoru kanceláře a nového prostoru šatny bude dovedeno z 1.NP potrubí vody a kanalizace pro osazení nového umývadla v šatně a nové kuchyňské linky se dřezem v kanceláři. Dále dojde k osazení nového osvětlení v kanceláři a v šatně a o případné doplnění zásuvkových okruhů tamtéž. Provedení nových SDK podhledů., které kryjí nové rozvody VZT a topení. V podkroví pro zřízení místnosti, kam bude umístěna jednotka VZT, bude provedeno proražení nových otvorů pro umístění nasávající a výpustné žaluzie VZT. Úpravy plynu, rozvody kanalizace a vody, úpravy silnoproudu, výchozí revize elektrického zařízení, topení. Rozdělení PD na etapy vzniklo z v současné době již nepožadovaného rozdělení zakázky na etapy. Zadavatel požaduje zakázku nedělit věcně a ani časově na etapy, jak by se mohlo mylně dovodit z rozdělené PD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 387 301 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640
 • IČO: 18230083
 • Poštovní adresa:
  Prokopa Velikého 640
  34401 Domažlice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214930

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky