Veřejná zakázka: Stodská nemocnice, a.s. - oddělení následné péče 3. etapa - Rehabilitace + přístavba

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 6508
Systémové číslo VZ: P18V00000467
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2019
Nabídku podat do: 28.02.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stodská nemocnice, a.s. - oddělení následné péče 3. etapa - Rehabilitace + přístavba
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky spočívající zejména v realizaci dispoziční úpravy stávajícího oddělení rehabilitace v západním křídle předního traktu objektu nemocnice a dvoupodlažní přístavby ke stávajícímu severozápadnímu křídlu nemocnice. V úrovni 1. PP bude přístavba propojena s oddělením rehabilitace. V podlaží 1. NP bude přístavba samostatným úsekem.
Přesný popis předmětu plnění je vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 3 ZD) a Návrhem smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lze podat pouze elektronické nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy