Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stodská nemocnice, a.s. - oddělení následné péče 3. etapa - Rehabilitace + přístavba
Odesílatel Dana Kocová
Organizace odesílatele Centrální nákup, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2019 14:14:58
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Upřesnění hodnotících kritérií


Přílohy
- VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.1.docx (64.32 KB)