Veřejná zakázka: II/145 a II/190 Průtah Hartmanice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6092
Systémové číslo VZ: P18V00000053
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.02.2018
Nabídku podat do: 27.02.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/145 a II/190 Průtah Hartmanice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je provedení rekonstrukce silnic II/145 a II/190 v intravilánu v průtahu městem Hartmanice. Vzhledem k rozsahu stavby, nutnosti zachování dopravní obslužnosti v obci, a dále v návaznosti na zajišťování finančních prostředků obou účastníků se předpokládá realizace díla ve dvou stavebních obdobích. V roce 2018 bude realizována první etapa stavby, která zahrnuje rekonstrukci komunikace II/190 vč. souvztažných objektů. Druhá etapa, která řeší rekonstrukci komunikace II/145 vč. souvztažných stavebních objektů a úpravu objízdné trasy po MK, pak bude realizována jen v případě zajištění finančních prostředků obou objednatelů v dalším stavebním období.Záměrem Účastníků smlouvy je stavbu realizovat v souvislé návaznosti a dokončit ji jako celek bez vynechání stavebního období.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 46 767 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GŘ SÚSPK, p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
poštou nebo osobně (podatelna 4. patro)
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky